Повідомлення

Правила

Правила работи Інтернет-магазину KRADEX

(набули чинності з 01 квітня 2022 р.)

І. Загальні умови

1. Інтернет-магазин, розташований на веб-сайті kradex.com.pl (далі Магазин або Інтернет-магазин) дозволяє здійснювати покупки через Інтернет.

2. Магазин kradex.com.pl находиться у веденні компанії:

Kradex Sp. z o.o.
ul. Minerska 4
04-506 Warszawa
Polska, Польща

NIP (ІПН): 9522187930

Номер статистичного обліку REGON: 381603418

3. Поштова адреса:

Kradex Sp. z o.o., ul. Minerska 4, 04-506 Warszawa, Polska, Польща
тел: (+48 22) 613-08-88
e-mail: kradex@kradex.com.pl

4. Покупка в Інтернет-магазині kradex.com.pl означає прийняття цих правил. Клієнт підтверджує, що ознайомився з Правилами та приймає їх при затвердженні замовлення.

II. Опрацювання персональних даних

5. Контролером персональних даних у розумінні Регламенту Європейського Парламенту та Ради (Євросоюз) 2016/679 від 27 квітня 2016 р. про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄС (далі «ЗРЗД»), є Кшиштоф Радзіковський, який веде господарську діяльність у компанії ріж назвою «Kradex» Sp. z o.o., вул. Minerska 4, 04-506 Варшава (далі «Адміністратор» або «Kradex»).

6. Контролер визначив Інспектора із захисту даних, з яким можна контактувати з приводу усіх питань, що виникають у зв’язку із захистом персональних даних, пишучи на адресу: iod@kradex.com.pl

7. Персональні дані надає безпосередньо Клієнт. Надання персональних даних є законною вимогою. Наслідком неподання персональних даних може бути відсутність можливості створення облікового запису в Інтернет-магазині та відсутність можливості здійснення покупок.

8. Користувачі облікового запису зобов’язані інформувати Контролера про будь-яку зміну наданих персональних даних.

9. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до діючих законодавчих норм, у тому числі відповідно до положень ЗРЗД та відповідних національних нормативно-правових актів.

10. Мета і правова база для обробки даних.

Опрацювання персональних даних здійснюється:

 • з метою реалізації договору купівлі-продажу або з метою здійснення заходів перед її укладенням задля доставки товару або послуги Клієнту відповідно до ст. 6 п. 1 літ. b ЗРЗД;
 • у випадку створення облікового запису в Інтернет-магазині, персональні дані Клієнта будуть опрацьовуватися з метою реалізації договору про надання послуги в електронному вигляді шляхом ведення облікового засобу відповідно ст. 6 абз. 1 літ. b ЗРЗД;
 • з метою виставлення та зберігання рахунків-фактур, у тому числі бухгалтерських документів відповідно до ст. 6 абз. 1 літ. c ЗРЗД у зв’язку зі ст. 74 абз. 2 Закону «Про бухгалтерський облік» та інших окремих положень;
 • з метою забезпечення права на відмову від договору та скарг у строки та формі, передбачені законодавством відповідно до ст. 6 п. 1 літ. с ЗРЗД;
 • з метою встановлення, розслідування або захисту від претензій, у зв’язку з веденою господарською діяльність, що становить законний інтерес Контролера опрацьовуваних персональних даних ст. 6 п. 1 літ. f ЗДРЗ;
 • з метою реалізації власних товари та послуги, для цього Клієнт може отримувати від Контролера інформацію про спеціальні пропозиції та знижки відповідно до законних інтересів Контролера, тобто ст. 6 п. 1 літ. f ЗРЗД.
11. Опрацювання персональних даних здійснюється протягом терміну,:

 • необхідного для реалізації договору купівлі-продажу, а після цього протягом терміну, необхідного для демонстрації виконання цього договору, тобто терміну висловлення претензій;
 • у випадку наявності облікового запису користувача протягом ведення облікового запису, тобто протягом часу, необхідного для реалізації договору про надання послуг в електронному вигляді, укладеному в рамках Вебсайту, а після цього - протягом терміну, визначеного для подання претензій;
 • зберігання бухгалтерської та податкової документації, що виникає з відповідних законодавчих положень, тобто до моменту закінчення відповідних термінів зберігання;
 • що дозволяє розглядати скаргу, у тому числі до моменту подання претензій або завершення обов’язку архівування, що виникає з законодавчих положень;
Якщо здійснюється опрацювання персональних даних на підставі законного інтересу, зокрема з метою безпосереднього маркетингу дані зберігаються до моменту внесення Клієнтом заперечення проти такого опрацювання. Після завершення цього терміну не здійснюватиметься опрацювання даних з цією метою тобто, з метою безпосереднього маркетингу, але їх подальше зберігання може бути необхідним у зв’язку з реалізацією договору або нормативно-правовими актами.

12. Задля реалізації описаної вище цілі опрацювання, Kradex може надати персональні дані Клієнта наступним категоріям отримувачів, тобто:

 • суб’єктам, які надають нам підтримку у здійсненні заходів, необхідних для реалізації договору, у тому числі, що здійснюють доставку товару, платіжним операторам;
 • суб’єктам, які здійснюють взаємодію під час маркетингових акцій;
 • суб'єктам, які купують дебіторську заборгованість - у разі несплати Клієнтом рахунків-фактур вчасно;
 • організаціям, що співпрацюють з Kradex у вирішенні питань бухгалтерського, податкового та юридичного характеру.;
 • органам державної влади або суб’єктам, що виконують державні завдання відповідно до законодавчих вимог в обсязі, що виникає з вимоги
Kradex не передає персональні дані за межі Європейського Економічного простору.

13. Клієнти мають наступні права, що виникають з ЗРЗД:

 • Право на доступ - на підставі цього права Клієнт може звернутися до нас з клопотанням про надання інформації про опрацювання персональних даних, а ми ми надамо інформацію про опрацювання даних, включаючи, зокрема, цілі та правові підстави для опрацювання, обсяг даних, що зберігаються, суб’єктів, яким вони надаються і визначений термін видалення;
 • Право отримати копію даних - на цій підставі на запит ми надамо копію опрацьовуваних нами персональних даних;
 • Право на виправлення - як Контролер ми зобов'язані усувати будь-які невідповідності або помилки в опрацьовуваних персональних даних та доповнювати їх, якщо вони є неповними;
 • Право на видалення - на цій підставі замовник може вимагати видалення даних, опрацювання яких більше не потрібне для реалізації будь-якої з цілей, для яких були зібрані дані;
 • Право на обмеження обробки - у разі надходження такого запиту ми припинимо виконувати операції з персональними даними, відповідно до прийнятих правил зберігання або до тих пір, поки не припинять існувати причини обмеження опрацювання даних (наприклад, будуть видані рішення наглядових органів, що дозволяють подальше опрацювання даних)
 • Право на передачу даних - на цій підставі - в обсязі, в якому здійснюється опрацювання даних у зв'язку з укладеним договором або наданою згодою - як Адміністратор, ми надамо дані, надані замовником, у форматі, який може читати комп'ютер. Також можливаt вимога на надсилання цих даних іншому суб’єкту - проте, за умови що для цього існують технічні можливості, як з нашого боку, так і іншого суб’єкта;
 • Право на заперечення - Клієнт має право заперечити проти опрацювання персональних даних у маркетингових цілях, без необхідності обґрунтовувати це заперечення. Також у будь-який момент можна висловити заперечення проти опрацювання даних, яке відбувається на підставі нашого законного інтересу, як Контролеру (наприклад для аналітичних та статистичних цілей);
 • Право на подання скарги - якщо Клієнт вважає, що опрацювання його персональних даних порушує положення про захист персональних даних, він може подати скаргу Керівнику Управління з питань захисту персональних даних, який знаходиться за адресою: Варшава, вул. Ставкі 2 (00-193) (https://uodo.gov.pl).
14. Здійснюючи вищезазначені права, ми можемо попросити підтвердити особу Клієнта з метою його перевірки.

15. Для того, щоб скористатися вищезазначеними правами, просимо зв’язатися з нами за адресою: iod@kradex.com.pl

16. Kradex докладає усіх зусиль, щоб забезпечити усі можливі засоби фізичного, технічного та організаційного захисту персональних даних від їх випадкового чи навмисного видалення, втрати, зміни, несанкціонованого оприлюднення, використання, чи доступу відповідно до усіх діючих норм.

17. Відповідальність за надання неправдивих персональних даних несе Клієнт.

18. Детальна інформація, що стосується опрацювання персональних даних компанією Kradex міститься в політиці конфіденційності.

III. Процедура розміщення та виконання замовлень

19. Замовлення можна складати за допомогою Інтернет-магазину, використовуючи функцію додавання продукту до кошика та після цього натискаючи кнопку «Замовлення». Під час процедури складання «Замовлення», перед його підтвердженням, Клієнт здійснює Вибір способу доставки придбаних товарів, способу оплати за замовлення та погоджує положення цих Правил шляхом позначення відповідного посилання. Після правильного виконання дій, про які йдеться в попередньому реченні Клієнт здійснює підтвердження замовлення.

20. Для покращення процедури реалізації «Замовлення» рекомендується створити обліковий запис користувача, завдяки якому також можна спостерігати за поточним статусом реалізації замовлення. Проте також можливо скласти замовлення без створення облікового запису користувача.

21. Основною умовою реалізації здійснених покупок є правильне заповнення адресних даних разом з правильною, існуючою адресою електронної пошти та номером телефону, та номером телефону, за яким можна буде підтвердити складання замовлення. У випадку надання Клієнтом помилкових або неіснуючих даних, що зробить неможливим для Kradex підтвердження складання замовлення, замовлення не буде реалізовано. Клієнт несе відповідальність за подання помилкових адресних даних під час складання замовлення, зокрема ризик випадкової втрати замовленого товару, надісланого на вказану в замовлені адресу.

22. Замовлення можна оформлювати цілодобово протягом всього року. Замовлення, зроблене в робочі дні після 11:00 год, в суботи, неділі та свята - буде прийняте до реалізації наступного робочого дня. Робочими днями є усі дні тижня за винятком субот, неділі та дні, які на підставі окремих законів вважаються законодавчо вільними від роботи, а також дні, коли Kradex не працює. Про дні, коли компанія не працює, Kradex повідомляє на своєму веб-сайті (www.kradex.com.pl) заздалегідь.

23. У випадку виникнення обставин, що роблять неможливим реалізацію складеного замовлення у повному обсязі або частково, Kradex залишає за собою право на призупинення реалізації замовлення - про ситуацію, що виникла, необхідно негайно повідомити Замовника.

24. Замовлення, в яких неправильно вказані адресні дані, не будуть розглядатися у випадку : неподання або подання неправильного NIP, ненадання адреси електронної пошти, відсутності контактного телефону та даних компанії, ненадання адреси для надсилання. Kradex не несе відповідальності за неправильно адресоване відправлення у випадку надання Клієнтом неправильної адреси.

25. Безпосередньо перед складанням замовлення Клієнта буде повідомлено про основні характеристики замовлення (замовлені товари), Загальну вартість замовлення разом з податком ПДВ для Клієнтів, які мають польський NIP, вартість транспортування першої відвантаженої коробки та можливу оплату за обробку. У випадку вибору передоплати як форми платежу Клієнт отримує рахунок-проформу z в якій міститься сума до оплати та банківські реквізити. У разі відмови від договору Офіс інформує про витрати на транспорт для повернення придбаного товару. Перед розміщенням замовлення Клієнт також зобов'язаний підтвердити, що він знає, що розміщення замовлення тягне за собою зобов'язання здійснити платіж. Для підтвердження розміщеного замовлення Клієнт використовує кнопку, позначену розбірливим написом «замовлення із зобов'язанням оплати».

26. Після оформлення замовлення Клієнт отримує повідомлення, автоматично згенероване Магазином, на наданий рахунок електронної пошти що підтверджує укладення договору купівлі-продажу товару. Після закінчення процесу упаковки Клієнт, на вказану в замовленні адресу електронної пошти отримає електронне повідомлення від системи GLS із повідомленням про те, що посилка підготовлена до відправлення. У випадку вибору особистого отримання Клієнт на вказану в замовленні адресу електронної пошти отримає електронний лист про можливість отримання Замовлення. Це рівнозначно закінченню оформлення замовлення на вебсайті Kradex.

27. Ціни на товари, які знаходяться в Інтернет-магазині Kradex за адресою: www.kradex.com.pl вказані у вибраній валюті і включають ПДВ (ціну брутто). Наведені ціни не включають витрати на доставку та будь-яку можливу плату за обробку.

28. Для замовлень нижче вартості 250 злотих нетто додається плата за обробку 25 злотих нетто. Про необхідність здійснення оплати за обробку, у зв’язку з низькою вартістю замовлення Клієнта повідомляють в процесі складання замовлення, за допомогою спеціального повідомлення на екрані. Інформація про загальну вартість замовлення відображається на вебсайті Магазину після здійснення Клієнтом вибору форми доставки та способу оплати.

29. У Магазині можливі наступні способи оплати::

 • банківським переказом на банківський рахунок Kradex (при чому, для Клієнта, який складає замовлення вперше, існує необхідність здійснення передоплати у розмірі 100% вартості замовленого товару; для інших Клієнтів з максимально 14-денним терміном оплати),
 • накладеним платежем - при врученні замовлення представником кур'єрської компанії GLS,
 • готівкою - у разі особистого отримання в Магазині.
30. Компанія Kradex виставляє рахунок-фактуру з ПДВ на придбаний товар. Щоб отримати рахунок-фактуру з ПДВ, слід правильно заповнити дані компанії разом із податковим ідентифікаційним номером NIP у формі замовлення. Рахунок-фактура ПДВ кожного разу буде додаватися до відправлення.

31. Відправлення в Польщі здійснюється кур'єрською компанією GLS за рахунок одержувача або компанією RABEN у разі відправлення товару на піддоні. Замовлення здійснюється за адресою, вказаною Клієнтом у замовленні. Декларований кур’єрською компанією час доставки становить 24 – 48 годин з моменту отримання товару з Магазину.

32. У випадку надсилання товарів за кордон, термін та вартість доставки узгоджується Магазином кожного разу окремо безпосередньо з Клієнтом.

33. Kradex не реалізує замовлень за участі зовнішніх кур’єрських служб.

34. Кур'єр GLS збирає посилки з понеділка по п'ятницю близько 14:00.

35. Вартість доставки залежить від обсягу замовленого товару (кількості відправлених коробок) та обраного способу оплати.

 • Вартість доставки з передоплатою (переказ на банківський рахунок Kradex) за 1 коробку вагою до 30 кг становить 15 злотих нетто + ПДВ..
 • Вартість доставки 1 коробки до 30 кг становить 18 злотих нетто + ПДВ.
36. Клієнт здійснює передоплату на рахунок Kradex після отримання рахунку-проформи електронним листом на адресу електронної пошти вказаної в Замовленні. Оригінал рахунку-фактури завжди додається до відправлення.

IV. Відмова від договору клієнтами, які є споживачами, - повернення товару

37. Визначення споживача - фізична особа, яка укладає з Продавцем договір купівлі-продажу, не пов’язана безпосередньо із здійсненням бізнесу чи професійною діяльністю,

38. Клієнт, який є споживачем, має право відмовитись від договору, укладеного дистанційно з Магазином, протягом 14 днів, не вказавши жодних причин і не несучи витрат, за винятком витрат, описаних далі в цих Правилах (витрати на повернення товарів у разі відмови з договору). Якщо клієнт використовує можливість відмови від договору, укладеного дистанційно, цей договір вважається не укладеним. Після відмови від укладеного договору товар повинен бути повернутий цілим, без ознак використання, в оригінальній упаковці. Виняток становлять товари, пристосовані до конкретного замовлення клієнта. У такому випадку Kradex залишає за собою право відмовити у прийнятті товару.

39. Період для відмови від договору, згаданого в попередньому пункті, починається з дати отримання замовлення Клієнтом або третьою стороною, вказаною ним, крім перевізника, а у випадку договору, який включає багато предметів, які є поставляються окремо, партіями або частинами - з моменту отримання Клієнтом останнього товару, партії або частини, а у випадку інших договорів - з дати укладення договору.

40. Для того, щоб скористатися правом на відмову від договору, Клієнт повинен повідомити Kradex на адресу, вказану в п. 2 Правил, про своє рішення про відмову від договору шляхом однозначної заяви. Лист, який містить заяву про відмову від договору може також бути надісланий електронною поштою на адресу: kradex@kradex.com.pl.

41. Зразок форми відмови від договору наведений нижче:

ЗРАЗОК ФОРМИ ВІДМОВИ ВІД ДОГОВОРУ
(цю форму слід заповнити та надіслати лише у випадку, якщо Ви бажаєте відмовитись від договору)
- Адресат: KRADEX ul. Minerska 4, 04-506 Warszawa, Polska, Польща, email: kradex@kradex.com.pl
- Я/Ми (*) цим повідомляємо / інформуємо (*) про мою/нашу відмову від договору купівлі-продажу наступних товарів (*) договору на поставку наступних товарів ( *) договору підряду, що полягає у виконанні наступних пунктів (*) /на надання наступної послуги (*)
- Дата укладення договору (*)/отримання (*)
- Ім'я та прізвище споживача(ів)
- Адреса споживача(ів)
- Підпис споживача(ів))
- Дата
(*) Непотрібне закреслити.

42. Щоб дотриматися строку відмови від договору, Клієнту достатньо надіслати інформацію щодо здійснення права на відмову від договору до закінчення терміну, визначеного для відмови від договору.

43. У випадку відмови від цього договору Kradex повертає Клієнту усі отримані платежі, включно з вартістю доставки предметів, негайно, не пізніше, ніж через 14 днів від дати, коли нас було повідомлено про рішення про реалізацію права на відмову від цього договору. Kradex поверне платіж на банківський рахунок, вказаний Клієнтом. Kradex залишає за собою право, утримуватися від повернення платежу до отримання товару або до надання підтвердження його повернення, залежно від того, що відбудеться раніше..

44. Повернений товар повинен бути надісланий на адресу, вказану в п.2 Правил негайно, принаймні не пізніше, ніж через 14 днів з дати, коли Клієнт повідомив Kradex про відмову від договору. Термін вважається дотриманий, якщо товар буде надіслано у строк до завершення 14-денного терміну. До товару, що повертається, слід додати отриманий доказ покупки (рахунок-фактуру або чек).

45. У випадку відмови від договору Клієнт зобов’язаний оплатити вартість повернення предмету Kradex на адресу, вказану в п. 2 Правил.

46. Клієнт немає права відмовитися від договору, укладеного дистанційно з компанією Kradex, у наступних випадках договору:

 • Договору надання послуг, якщо Магазин повністю виконав послугу з явної згоди Клієнта, який перед початком послуги був проінформований, що після надання Сайтом послуги він втратить право відмовитись від договору
 • Договорів, в яких ціна або винагорода залежать від коливань на фінансовому ринку, над якими Магазин не має контролю і які можуть відбутися до закінчення строку відмови від договору,
 • в якому предметом послуги є цілісний виріб, виготовлений за специфікацією замовника або який призначений для задоволення його індивідуальних потреб.

V. Рекламації

47. Магазин зобов’язаний доставити товар без дефектів.

48. Якщо виявиться, що доставлений товар має дефекти, Клієнт має право с користатися правами, передбаченими законною гарантією, відповідно до положень Цивільного кодексу.

49. Клієнт зобов’язаний подати рекламацію, надіславши повідомлення електронною поштою на адресу: reklamacje@kradex.com.pl. У випадку подання скарги Клієнт повинен надіслати оскаржуваний товар разом з описом дефектів до Магазину (на адресу, вказану в пункті 2 Правил).

50. До повідомлення про оскарження повинні додаватися:

 • Фото коробки
 • фотографія бракованого товару;
 • фотографія документу, що підтверджує придбання.
51. Скарги розглядаються протягом 14 днів з дати їх подання та доставки рекламованого товару в Магазин.

52. У випадку, коли скарга визнана обґрунтованою, Kradex доставить Клієнту товар без дефектів. У випадку відсутності замовленого товару без дефектів, Kradex повідомить про це Клієнта електронною поштою Або телефоном, після чого на розсуд Клієнта поверне отримані за бракований товар кошти на вказаний банківський рахунок протягом 14 робочих днів з дати позитивного розгляду скарги або надішле інший товар з такою самою вартістю, вибраний Клієнтом.

53. З метою виключення будь-яких сумнівів Kradex заявляє, що жодне з положень Правил не обмежує права Клієнта, які належать йому відповідно до положень Цивільного кодексу, та інших положень чинного законодавства, діючих на території Республіки Польща.

VI. Заключні положення

54. Для правильного користування Магазином клієнт повинен використовувати найновіші доступні веб-браузери, які підтримують безпечні протоколи шифрування SSL: TLSv1.2 / TLSv1.1 із шифруванням AES128 або вище, наприклад, останні версії Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari тощо.

55. Інтернет-магазин не несе відповідальності за блокування адміністраторами серверів електронної пошти надсилання повідомлень на електронну адресу, надану Клієнтом, та за видалення та блокування електронних листів програмним забезпеченням, встановленим на комп'ютері, що використовується Клієнтом.

56. Фіксація, забезпечення, розкриття та підтвердження Клієнту основних положень Договору про продаж товарів відбувається шляхом надсилання Клієнту на електронну адресу за умови підтвердження, специфікації замовлення або рахунку-фактури з ПДВ, що додаються до відправлення.

57. Про будь-які питання або сумніви, пов’язані з функціонуванням Інтернет-магазину, Клієнт може повідомити електронною поштою на наступну адресу: kradex@kradex.com.pl.

58. Інтернет-магазин залишає за собою право змінювати положення цих Правил. Клієнт буде проінформований про будь-які зміни Правил Інтернет-магазину Kradex при наступному вході на веб-сайт www.kradex.com.pl та його попросять прийняти зміни.

59. Зміни до Правил набирають чинності з дати, зазначеної Інтернет-магазином, але не коротше 7 днів з дати їх публікації на веб-сайті www.kradex.com.pl. Зміст нових правил буде опубліковано на веб-сайті www.kradex.com.pl.

60. До замовлень, розміщених до набрання чинності змін до Правил Інтернет-магазину Kradex застосовуватимуться Положення Правил в редакції, що діяла на момент розміщення замовлення.